Hulp en ondersteuning
Duurzaamheid by Luminus

Corporate Social Responsibility

Bij Luminus investeren we in de maatschappij en hechten we veel belang aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Luminus investeert op tal van manieren in de maatschappij. Dit omdat duurzaam ondernemen voor ons van primordiaal belang is. We handelen namelijk niet alleen vanuit een economisch, maar ook vanuit een ecologisch en sociaal standpunt. Enkel zo kunnen we op een gezonde manier blijven groeien.

EDF Luminus krijgt van EcoVadis, een onafhankelijk en objectief beoordelingsorgaan dat bedrijven helpt om hun ecologische en sociale praktijken te verbeteren, een score van maar liefst 85/100. Dat is een erg uitzonderlijke score waarmee we ruim boven het gemiddelde van 42,5/100 zitten.
Lees meer over ons duurzaam beleid

Duurzaamheidsrapport

Download hier 

Investeren in een hernieuwbare energie

Bij Luminus stellen we alles in het werk om zo veel mogelijk hernieuwbare energie te produceren. Wij zijn nu al de nummer 1 op Belgische bodem, maar we blijven ons inzetten. Momenteel slagen we er al in om heel wat gezinnen te voorzien van groene, Belgische stroom. Daar zijn we uiterst trots op want duurzame energie is de toekomst.

We hebben 161 windmolens, 7 waterkrachtcentrales en 2 thermische centrales. We kijken natuurlijk ook verder dan enkel naar het opwekken van energie. Ook de omgeving wordt in acht genomen, van natuur tot omwonenden.

Omdat we het belangrijk vinden dat we allemaal ons steentje bijdragen voor een betere toekomst, betrekken we alle burgers bij onze projecten. Daarom hebben we de coöperatie Wind Together opgericht. Voor de prijs van 1 aandeel (€125) kan je al coöperant worden. Je investeert op die manier rechtstreeks in een groenere en betere toekomst.


Ethiek en goed bestuur

Om een gezonde groei te bewerkstelligen, heeft Luminus ervoor gekozen om een beleid inzake ethiek en maatschappelijke verantwoordelijkheid op te stellen. Dit zijn onze belangrijkste punten:

  • Ecologische en maatschappelijke uitdagingen identificeren;
  • De relevante wettelijke voorschriften naleven;
  • De risico's inperken in alle mogelijke domeinen;
  • Verbintenissen op het vlak van MVO bespreken met stakeholders;
  • Onze prestaties op het vlak van MVO opvolgen en erover rapporteren;
  • Strijden tegen corruptie.

We hebben daarnaast ook een gedragscode ontwikkeld, te raadplegen en te volgen door werknemers voor interacties die zowel binnen als buiten de onderneming plaatsvinden. Ook onze leveranciers krijgen richtlijnen mee. In onze algemene inkoopvoorwaarden hebben we verschillende clausules omtrent maatschappelijk verantwoord ondernemen.


Lees meer over ons ethisch beleid

Diversiteit & solidariteit

Bij Luminus blijft niemand achter en wordt niemand uitgesloten. Wij streven naar een uitgebreide diversiteit: geslacht, godsdienst, land van herkomst … Wij kijken naar competenties en niet naar achtergronden. Als wij geloven in iemand en vinden dat de persoon in kwestie bij Luminus past, vinden we voor haar of hem een plaats.

Wij hebben al jaren geleden een contactpersoon voor mensen met een beperking aangesteld. Dankzij die contactpersoon voelt niemand zich buitengesloten en voelen ook mensen met een beperking zich goed in ons bedrijf. Dit trekken we door naar onze klanten, zodat werkelijk iedereen bij ons terecht kan.

Voor onze meest kwetsbare klanten hebben we extra aandacht. We geven hen extra begeleiding, vergemakkelijken (de betaling van) de factuur, vangen delicate situaties op een menselijke manier, … Door die persoonlijke aanpak voelen ook onze kwetsbare klanten zich op hun gemak bij ons.


Lees meer over ons diversiteitsbeleid Lees meer over ons solidariteitsbeleid
veiligheid

Veiligheid eerst

Onze medewerkers zijn voor ons enorm belangrijk. Net daarom is het belangrijk om niet alleen in een aangename werkomgeving met doorgroeimogelijkheden te voorzien, maar moeten we ook werk maken van veiligheid. Ons doel? 0 ongevallen. Om dit te bewerkstelligen doen we aan uitgebreid risico-onderzoek en –beheer. De veiligheidsmaatregelen die we nemen worden in het leven geroepen met het milieu in gedachten: ook daar zetten we ons blijvend voor in. Evolutie van technologie mag geen impact hebben op het milieu.
Lees meer over ons veiligheidsbeleid

Bewaren van biodiversiteit

We beseffen bij Luminus maar al te goed dat het opwekken van energie een impact heeft op de omgeving. Om die impact steeds te verkleinen voeren we onderzoeken. Zo maken we o.a. deel uit van het Saumon 2000 project, in samenwerking met de Waalse overheid. Dit project heeft als doel om zalm terug te introduceren in het Maasbekken. Verder zetten we ons ook in voor het behouden en overleven van de honingbijen. Op voedingsrijke locaties hebben we dan ook verschillende bijenkorven geïnstalleerd.
Lees meer over onze inzet voor biodiversiteit

Meest gelezen op onze blog Lumiworld

Download onze app op