U koos voor Privé

Tot welk type behoort uw onderneming?

Professional

Jaarlijkse uitgave
< € 10 000

Jaarlijks verbruik
Elektriciteit
< 100 MWh

Gas
< 100 MWh

Type meteropname
Jaargemeten

Selecteer

KMO

Jaarlijkse uitgave
€ 10 000 tot € 100 000

Jaarlijks verbruik
Elektriciteit
100 - 1 000 MWh

Gas
100 - 2 000 MWh

Type meteropname
Jaargemeten
Maandgemeten
Telegelezen

Selecteer

Grote onderneming

Jaarlijkse uitgave 
> € 100 000

Jaarlijks verbruik 
Elektriciteit
> 1 000 MWh
 
Gas 
> 2 000 MWh

Type meteropname
Jaargemeten 
Maandgemeten 
Telegelezen

Selecteer

Energieleverancier in België

Waaruit bestaat de elektriciteitsfactuur?

Het bedrag van de elektriciteitsfactuur is, naast het aandeel van Luminus, samengesteld uit verschillende onderdelen: distributie- en transportkosten, taksen en heffingen, en btw. U ziet de verdeling hieronder.

Alle energieleveranciers storten deze kosten integraal door naar de betreffende instanties.

De verschillende onderdelen van de elektriciteitsfactuur*

  Wilt u meer weten hoe uw factuur is samengesteld? Bekijk dan deze video: 

 


*Voor een gemiddeld gezin met 1 kind in Gent (Imewo) dat 1.800 kWh dag / 2.150 kWh nacht verbruikt en het tarief Luminus Ecofix heeft.

  

Groenestroomcertificaten (GSC) en de warmte-krachtcertificaten (WKC)

 

Omdat bepaalde technologieën om hernieuwbare energiebronnen in te zetten voor elektriciteitsproductie voorlopig nog duurder zijn dan klassieke energiebronnen ondersteunt de overheid de productie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen via het systeem van de groenestroomcertificaten (GSC) en de warmte-krachtcertificaten (WKC).

De kosten groene stroom en warmtekrachtkoppeling worden bepaald door het aantal GSC en WKC die EDF Luminus verplicht moet inleveren overeenkomstig de toepasselijke regionale wetgeving. Dit aantal wordt uitgedrukt als percentage van de door de klant afgenomen MWh:

   Vlaams Gewest  Waals Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
 Verbruiksjaar  2016  2017  2018  2019  2016  2017 2018   2019  2016  2017  2018  2019
 GSC*  23 20,5  20,5  20,5  31,4  34,03  35,65  37,28 8,2  7,8  8,5  9,2
 WKC*  11,2 11,2 11,2 9,3  - -  - - - - - -
 
 
 
 
 
 

* % van de afname in Certificaat/MWh dat wettelijk ingeleverd moet worden.


De prijs van de GSC en WKC wordt bepaald door de werking van de certificatenmarkt. Deze prijs wordt per trimester herzien en ook aangepast in functie van de wettelijke wijzigingen.