U koos voor Privé

Tot welk type behoort uw onderneming?

Professional

Jaarlijkse uitgave
< € 10 000

Jaarlijks verbruik
Elektriciteit
< 100 MWh

Gas
< 100 MWh

Type meteropname
Jaargemeten

Selecteer

KMO

Jaarlijkse uitgave
€ 10 000 tot € 100 000

Jaarlijks verbruik
Elektriciteit
100 - 1 000 MWh

Gas
100 - 2 000 MWh

Type meteropname
Jaargemeten
Maandgemeten
Telegelezen

Selecteer

Grote onderneming

Jaarlijkse uitgave 
> € 100 000

Jaarlijks verbruik 
Elektriciteit
> 1 000 MWh
 
Gas 
> 2 000 MWh

Type meteropname
Jaargemeten 
Maandgemeten 
Telegelezen

Selecteer

Energieleverancier in België

Coöperant van WIND TOGETHER worden, een extra manier om je in te zetten voor het milieu.

  

Onze coöperatieve vennootschap geeft hernieuwbare energiebronnen een boost.

Met zijn allen proberen we via eenvoudige besparingstips onze energie-impact te beperken. Een andere manier is investeren in hernieuwbare energie. Dat is meteen de bestaansreden voor WIND TOGETHER, de coöperatie die we opgericht hebben om met ons allen samen de windenergie in België een boost te geven. En om zo in één beweging een duurzame wereld én een duurzame portefeuille na te streven.

Het Belgische windmolenpark uitbreiden. Daarbij wint iedereen.

Meedoen met WIND TOGETHER geeft je de voldoening om te investeren in een betere wereld. En daar bovenop in een sleutelsector die de wind in de zeilen heeft. Het Belgische windmolenpark is in volle uitbreiding en ons elektriciteitsnetwerk krijgt een grote opknapbeurt om deze energiebron in goede banen te kunnen leiden.

Luminus bezit vandaag 29 windmolenparken, goed voor in totaal 135 windturbines. Nu al staan deze in voor het jaarverbruik van 149.000 gezinnen. Met een marktaandeel van 17,6%, zijn we de nummer één in de productie van windenergie op land in België. Op deze kaart kan je al onze productiesites bekijken.

Aandelen kopen en coöperant worden voor een duurzame toekomst.

Je kunt al WIND TOGETHER coöperant worden vanaf 125 euro, de prijs van een aandeel*. Daarmee draag je meteen zeer concreet bij tot de verandering. Je investeert daadwerkelijk in hernieuwbare energie en draagt je steentje bij tot de energietransitie. Stap samen met ons in de ontwikkeling van de energie van morgen.

Ik wil Wind Together coöperant worden

Wil jij mee investeren in windenergie door aandelen te kopen van Wind Together? 


Vul dan het inschrijvingsformulier in.

 

 

 

* De aandelen zijn onderworpen aan het Belgisch recht. De looptijd van de aandelen is onbepaald. Hier vind je alle informatie: Informatiedocument. – Klachten van particulieren kunnen ingediend worden bij de volgende instantie: Consumentenombudsdienst: Koning Albert II-laan 8 Bus 1 - 1000 Brussel. Tel: 02 702 52 00.