U koos voor Privé

Tot welk type behoort uw onderneming?

Professional

Jaarlijkse uitgave
< € 10 000

Jaarlijks verbruik
Elektriciteit
< 100 MWh

Gas
< 100 MWh

Type meteropname
Jaargemeten

Selecteer

KMO

Jaarlijkse uitgave
€ 10 000 tot € 100 000

Jaarlijks verbruik
Elektriciteit
100 - 1 000 MWh

Gas
100 - 2 000 MWh

Type meteropname
Jaargemeten
Maandgemeten
Telegelezen

Selecteer

Grote onderneming

Jaarlijkse uitgave 
> € 100 000

Jaarlijks verbruik 
Elektriciteit
> 1 000 MWh
 
Gas 
> 2 000 MWh

Type meteropname
Jaargemeten 
Maandgemeten 
Telegelezen

Selecteer

Energieleverancier in België

Onze acties

Bij Luminus zorgen we voor verschillende initiatieven waarmee iedereen zijn ecologische voetafdruk kan verkleinen. Klanten, burgers, werknemers, scholen, iedereen kan zich inzetten voor duurzame projecten.

Het succes van de coöperatieve voor windenergie


De wind coöperatieve Wind Together* heeft als doel om de Belgische burgers te betrekken bij de ontwikkeling van hernieuwbare energie.

Elke natuurlijke persoon met zijn of haar woon- of verblijfplaats in België en elke in België gevestigde rechtspersoon mag tot 24 aandelen verwerven, met een nominale waarde van 125 euro.

* EDF Luminus Wind Together

De ecologische voetafdruk van de gezinnen verkleinen

In september 2016 lanceerde Luminus een nieuw product : Luminus #BeGreen Fix, 100% groene en 100% Belgische elektriciteit.

Met de formules #BeGreen Fix, Ecofix en Ecoflex kunnen onze klanten hun ecologische voetafdruk op twee manieren verkleinen:

  • Duurzame elektriciteit wordt gegarandeerd (uitsluitend afkomstig uit Belgische bronnen van hernieuwbare energie).
  • De uitstoot gelinkt aan de verbranding van gas wordt gecompenseerd door middel van financiële steun aan projecten die de opwarming van de aarde tegengaan

In 2016 gaven deze producten Luminus de kans om haar indirecte uitstoot, gelinkt aan de verbranding van gas door haar klanten, voor 21,7% te compenseren.

Luminus organiseert een wedstrijd voor duurzame scholen

Van 1 oktober tot 15 november 2016 konden de leerlingen van Belgische scholen hun groen project voorstellen aan Luminus. Dit kon aan de hand van foto’s, een collage of een andere creatieve aanpak. De wedstrijd was een groot succes! In totaal trachtten 101 scholen over het hele land een Smartflower (twv €22.000) te winnen.

De jury verkoos uiteindelijk 2 scholen: Kouter in Kortrijk en Institut Saint-Louis in Waremme.

Bovenop de prijs kreeg elke deelnemende school een aandeel van de coöperatieve voor windenergie Wind Together.

* EDF Luminus Wind Together

Elektrische renovatie van de waterkrachtcentrale van Ampsin

De elektrische renovatiewerken in de waterkrachtcentrale van Ampsin gingen van start op 23 mei 2016. Het doel: een opfrissing en 20 extra werkjaren aan deze centrale geven door haar elektrische installaties te vervangen.

De eerste fase van dit driejarige project werd afgesloten in november 2016. “Deze centrale van 10 MW produceert jaarlijks gemiddeld evenveel energie als 11.143 families verbruiken.”

100% groene zones ter bevordering van de biodiversiteit in Lixhe!

In 2016 werden, tijdens de herontwikkeling van het gebied rond de waterkrachtcentrale in Lixhe, groene zones gemaakt om de biodiversiteit te bevorderen.

Vandaag bieden deze gebieden onderdak en voedsel voor tal van diersoorten.

een insectenhotel

een laagstam appelboom

20 meter haag vol lekkers, gevormd door struiken met zwarte bessen, rode bessen, kruisbessen en frambozen.