Hulp en ondersteuning

De samenstelling van je factuur

De verschillende onderdelen van je elektriciteitsfactuur

Het bedrag van de elektriciteitsfactuur is, naast het aandeel van Luminus, samengesteld uit verschillende onderdelen: distributie- en transportkosten, taksen en heffingen, en btw. Alle energieleveranciers storten deze kosten integraal door naar de betreffende instanties.

Deze grafiek geeft de verdeling van je factuur weer:

samenstelling-bedrag

Wil je meer weten hoe uw factuur is samengesteld?

Deze video legt het je uit

*Voor een gemiddeld gezin met 1 kind in Gent (Imewo) dat 1.800 kWh dag / 2.150 kWh nacht verbruikt en het tarief Luminus Ecofix heeft.

Groenestroomcertificaten (GSC) en de warmte-krachtcertificaten (WKC)

Omdat bepaalde technologieën om hernieuwbare energiebronnen in te zetten voor elektriciteitsproductie voorlopig nog duurder zijn dan klassieke energiebronnen ondersteunt de overheid de productie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen via het systeem van de groenestroomcertificaten (GSC) en de warmte-krachtcertificaten (WKC).

De kosten groene stroom en warmtekrachtkoppeling worden bepaald door het aantal GSC en WKC die EDF Luminus verplicht moet inleveren overeenkomstig de toepasselijke regionale wetgeving. Dit aantal wordt uitgedrukt als percentage van de door de klant afgenomen MWh:

gsc-wkc

* % van de afname in Certificaat/MWh dat wettelijk ingeleverd moet worden.

De prijs van de GSC en WKC wordt bepaald door de werking van de certificatenmarkt. Deze prijs wordt per trimester herzien en ook aangepast in functie van de wettelijke wijzigingen.

Download onze app op