Switch naar een elektrisch wagenpark

Moderniseer uw wagenpark en stap over op een groenere mobiliteit door geleidelijk aan voor elektrische wagens te kiezen.
Meer weten Contacteer ons

Slimmere en groenere mobiliteit voor uw medewerker

De klimaatverandering doet de maatschappij evolueren, bedrijven herzien hun mobiliteitsbeleid. Elektrische wagens werpen zich steeds meer op als een van de beste oplossingen om de uitstoot van CO2 en fijn stof terug te schroeven. 
Wil u dat uw bedrijf mee op de kar springt en wil u uw medewerkers aansporen hun schouders onder deze gezamenlijke inspanning te zetten?

Laten we samen uw elektrische mobiliteitsoplossing op touw zetten

Er komt veel kijken bij de geleidelijke vervanging van de voertuigen in uw wagenpark door elektrische modellen. Om u te helpen dit holistisch en stapsgewijs aan te pakken, hebben wij een methodologie ontwikkeld. Deze bestaat uit vier belangrijke stappen:

1. Scoping

Wij brengen samen met u uw huidige situatie in kaart en bekijken welke werkterreinen we kunnen verkennen.

2. Evaluatie

Daarna doen we een volledige evaluatie van uw bedrijf vanuit van alle hoeken die te maken hebben met de implementatie van deze transitie.

3. Aanbeveling

Wij stellen u verschillende transformatiescenario's voor en formuleren aanbevelingen. Indien nodig kunnen wij u ook een passende financieringsformule suggereren.

5 sterrenservice

4. Uitvoering

Wij helpen u om uw transformatieplan op tijd en binnen het budget uit te voeren.

De klimaatverandering doet de maatschappij evolueren, bedrijven herzien hun mobiliteitsbeleid. Elektrische wagens werpen zich steeds meer op als een van de beste oplossingen om de uitstoot van CO2 en fijn stof terug te schroeven.

Wil u meer weten over onze oplossingen om uw wagenpark te transformeren?  

Download onze productfiche Contacteer ons

Meer tips om u te helpen besparen