Coronavirus: een antwoord op je vragen

Allereerst hopen we dat alles goed met je gaat. De maatregelen die de overheid neemt voor onze gezondheid en veiligheid zijn broodnodig.Tegelijkertijd zorgen ze voor heel wat vragen. Wij zijn er om je te helpen en duidelijkheid te scheppen.


Luminus produceert energie, onderhandelt erover en verkoopt het op de markt. Het zijn de transport- en distributienetbeheerders die het aan onze klanten leveren. Zij zijn dus verantwoordelijk voor de continuïteit van de energievoorziening. Zij hebben een wettelijke verplichting tot continuïteit van de dienstverlening. Luminus heeft in dit stadium nog geen informatie ontvangen van de netbeheerders die verantwoordelijk zijn voor het transport en de distributie van energie en dus voor de voorzieningszekerheid, dat zij niet in staat zouden zijn hun verplichtingen na te komen.

Luminus heeft als producent en leverancier van energie ook een wettelijke verplichting om de continuïteit van haar diensten te waarborgen. Hierdoor is Luminus ook een van de prioritaire bedrijven en wordt binnen het bedrijf alles in het werk gesteld om de continuïteit van de kritische dienstverlening te waarborgen.

In dit stadium hebben we geen aanwijzingen dat er een verhoogd risico is voor de energievoorziening.

 

Luminus neemt de situatie met betrekking tot COVID-19 zeer serieus. Een toegewijd managementteam is zeer snel opgericht om de nodige maatregelen te nemen om de continuïteit van onze activiteiten te verzekeren. Deze maatregelen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het volgende:

  • Dagelijks delen van informatie en instructies met interne communicatierelais.
  • Het aanpassen van de werkorganisatie van onze teams om de processen met betrekking tot de productie en levering van energie en diensten te waarborgen.
  • Versterking van de gegevensuitwisselingscapaciteiten tussen onze informatiesystemen om een vlotte doorstroming te garanderen.

Daarnaast let Luminus natuurlijk op de regels die worden aanbevolen door gezondheidsspecialisten en de overheid (vermijd lichamelijk contact, beperk vergaderingen in besloten ruimtes, beperk de bewegingsvrijheid).

Uiteraard zullen wij alles in het werk stellen om met onze klanten te communiceren in het geval dat er sprake is van overmacht (bijvoorbeeld een overheidsbeslissing) die een verandering in de continuïteit van onze dienstverlening met zich mee zou brengen.

Uw bevoorrechte gesprekspartners blijven tot uw beschikking in geval van vragen. Zowel de Account Managers als onze klantenservice zijn via de gebruikelijke kanalen te bereiken.

Coronavirus: welke voorzieningen voor ondernemingen?

Een overzicht van alle overheidsmaatregelen op energievlak én tips die de situatie een stuk eenvoudiger maken.
Naar het artikel