U koos voor KMO

Tot welk type behoort uw onderneming?

Professional

Jaarlijkse uitgave
< € 10 000

Jaarlijks verbruik
Elektriciteit
< 100 MWh

Gas
< 100 MWh

Type meteropname
Jaargemeten

Selecteer

KMO

Jaarlijkse uitgave
€ 10 000 tot € 100 000

Jaarlijks verbruik
Elektriciteit
100 - 1 000 MWh

Gas
100 - 2 000 MWh

Type meteropname
Jaargemeten
Maandgemeten
Telegelezen

Selecteer

Grote onderneming

Jaarlijkse uitgave 
> € 100 000

Jaarlijks verbruik 
Elektriciteit
> 1 000 MWh
 
Gas 
> 2 000 MWh

Type meteropname
Jaargemeten 
Maandgemeten 
Telegelezen

Selecteer

Maak uw hoogspanningscabines veilig en pas ze aan de normen aan

U beschikt over een hoogspanningscabine en u wilt:

  • Zeker weten dat ze conform de huidige normen is?
  • De zekerheid hebben dat deze installatie altijd betrouwbaar is en alle veiligheidsgaranties biedt, en een idee hebben van de duurzaamheid ervan?
  • Zo nodig deze cabine vervangen met zo weinig mogelijk gevolgen voor de activiteiten van uw onderneming?


Contacteer een van onze experten


Uw hoogspanningscabine(s) veilig maken: veel meer dan een gewone wettelijke verplichting

Voor heel wat ondernemingen vormen de hoogspanningscabines een cruciaal element van de productie-installaties. Ze moeten volkomen bedrijfszeker zijn om de continuïteit van de productie te garanderen, volledig veilig om uw personeel niet in gevaar te brengen en helemaal aangepast aan uw energiebehoeften. 

Maar wist u dat de normen die deze cabines regelen de laatste jaren drastisch strenger gemaakt zijn, en dat u, als u de huidige wetgeving niet naleeft, persoonlijk verantwoordelijk gesteld kunt worden bij een ongeluk?

Luminus stelt u een totaaloplossing voor rond inspectie, beveiliging en – zo nodig – vervanging van uw hoogspanningsinstallatie. We kunnen zelfs de financiering ervan verzekeren, waardoor u uw financieringscapaciteit kunt houden voor uw kernactiviteit.


Een oplossing op maat in vijf stappen:

1. We analyseren uw huidige installatie

Onze experts inspecteren uw installatie volgens een beproefde methode:
  • Ze voeren eerst een volledige controle van uw hoogspanningscabines uit. Ze controleren niet alleen of ze conform de huidige normen zijn, maar gaan ook na of ze volkomen veilig zijn en afgestemd op uw huidige behoeften.
  • Dan toetsen ze de levensduur van uw bestaande installatie om u zo’n duidelijk mogelijk beeld van uw situatie te geven.
  • Ze stellen een lijst op van de uit te voeren werken, in volgorde van prioriteit, en helpen u een actieplan op te tellen. Zo beschikt u over alle vereiste elementen volgens de nieuwe wetgeving.

2. We maken een aanbod op maat op

Als uit de controle blijkt dat uw hoogspanningsinstallatie volledig of deels vervangen moet worden, ontwikkelen onze experts een nieuwe  installatie, die aan uw behoeften kan voldoen, en dat in optimale veiligheidsomstandigheden voor uw teams en uw productieproces. Zo nodig stellen we u ook een financieringsoplossing voor.

3. We monteren uw installatie vooraf in onze werkplaatsen 

We weten dat de continuïteit van uw productie prioritair is voor u. We zijn ons er ook van bewust hoeveel de huur van een generator kost om stroom met de vereiste spanning te produceren. We monteren uw installatie dus liever zo veel mogelijk vooraf dan ze ter plaatse klaar te maken. Zo maken we een snelle en efficiënte ”plug and play”-installatie mogelijk.

4. We beheren van a tot z de plaatsing

van uw nieuwe installatie. Wanneer onze technici bij u aankomen, hebben ze reeds alle voorafgaande contacten met uw teams en de netbeheerders gelegd. Ze hoeven dus enkel nog de bestaande installatie te demonteren en te vervangen door de nieuwe. Een aanzienlijke tijdwinst waardoor we dus meestal nog geen dag ter plaatse hoeven te zijn.

5. U wordt eigenaar van de installatie

Als u gekozen hebt om uw installatie te laten financieren, dan voert u de aflossingen volgens het financieringsplan uit. Op de overeengekomen vervaldag wordt u eigenaar van uw nieuwe hoogspanningsinstallatie.

Is onze “High Voltage”-dienst geschikt voor u?

  • Hebt u een of meer hoogspanningscabines, ouder dan twee jaar?
  • Bevinden er zich in uw cabine(s) ronde staven, witte isolatoren of “open” cellen (rasters)?
  • Bevat uw installatie “scheidingsschakelaars”?

Hebt u op een of meer vragen in deze lijst “ja” geantwoord, neem dan zeker contact op met uw Key Account Manager voor meer informatie over onze ”High Voltage”-dienst of mail naar btb@edfluminus.be.


Contacteer een van onze experten


Contacteer een van onze experten