U koos voor KMO

Tot welk type behoort uw onderneming?

Professional

Jaarlijkse uitgave
< € 10 000

Jaarlijks verbruik
Elektriciteit
< 100 MWh

Gas
< 100 MWh

Type meteropname
Jaargemeten

Selecteer

KMO

Jaarlijkse uitgave
€ 10 000 tot € 100 000

Jaarlijks verbruik
Elektriciteit
100 - 1 000 MWh

Gas
100 - 2 000 MWh

Type meteropname
Jaargemeten
Maandgemeten
Telegelezen

Selecteer

Grote onderneming

Jaarlijkse uitgave 
> € 100 000

Jaarlijks verbruik 
Elektriciteit
> 1 000 MWh
 
Gas 
> 2 000 MWh

Type meteropname
Jaargemeten 
Maandgemeten 
Telegelezen

Selecteer

Windenergie

Wenst u energie op te wekken met windenergie? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij investeren al 10 jaar in de bouw van windturbines en zijn de grootste speler op de Belgische energiemarkt met betrekking tot het ontwikkelen, bouwen en exploiteren van windturbineparken.

EDF Luminus is de nummer 1 in wind “onshore” in België. Sinds april 2009 baat EDF Luminus meer dan 50 windturbines uit, waardoor we met een capaciteit van 100 MW het symbolische getal van 200 GWh jaarlijkse productie bereiken. Hierdoor worden ongeveer 53.000 gezinnen van volledig groene elektriciteit voorzien. 

Hiernaast hebben wij nog meer dan 100 MW aan windturbineprojecten in ontwikkeling. Ook uw bedrijf kan meewerken aan de ontwikkeling en uitbreiding van de windturbineparken van EDF Luminus. Op die manier zorgt u ervoor dat er lokaal meer hernieuwbare energie geproduceerd wordt. En dat geeft u als partner verschillende voordelen.

Voordelen 

 • Minder CO2-uitstoot.
 • Duurzame en maatschappelijk aanvaardbare investering.
 • Waardeverhoging van uw site (aanwezigheid vergunde windturbine).
 • Jaarlijkse vergoeding (inkomen) voor het opstalrecht van de windturbine.
 • U ontvangt huurgeld, want EDF Luminus wordt huurder van het terrein waarop de windturbine wordt geplaatst.
 • Aanzienlijke verlaging van uw energiekosten door afname van geproduceerde windenergie.
 • Geen investeringskost voor u, want EDF Luminus investeert.

Wij hebben de ervaring in huis om u te adviseren en begeleiden, maar een windturbine plaatsen gaat niet zomaar. Hiervoor moet de gekozen site aan een aantal voorwaarden voldoen. 

Voorwaarden

 • Voldoende beschikbare vrije oppervlakte (minimum 500 m²) voor de windturbine.
 • Vrije oppervlakte moet 20 jaar ter beschikking gesteld worden van EDF Luminus.
 • Mogelijkheid tot netkoppeling.
 • Afstand tot de omliggende woningen moet minimum 250 meter zijn. Het terrein moet vergunbaar zijn. Dit hangt af van de interactie met de natuurlijke omgeving en diverse menselijke activiteiten (beperkingen van uit de luchtvaart, leger, natuur, milieu, nutsvoorzieningen …).

Potentieelstudie

Het projectteam zal samen met u de locatie evalueren op basis van uw voorwaarden en de verschillende omgevingsfactoren die bepalen of een locatie vergunbaar is. Hiernaast zal een productieberekening gemaakt worden aan de hand van beschikbare winddata, in combinatie met ingenieuze computermodellen. Vervolgens wordt een op maat gemaakt commercieel voorstel uitgewerkt.