U koos voor Grote ondernemingen

Tot welk type behoort uw onderneming?

Professional

Jaarlijkse uitgave
< € 10 000

Jaarlijks verbruik
Elektriciteit
< 100 MWh

Gas
< 100 MWh

Type meteropname
Jaargemeten

Selecteer

KMO

Jaarlijkse uitgave
€ 10 000 tot € 100 000

Jaarlijks verbruik
Elektriciteit
100 - 1 000 MWh

Gas
100 - 2 000 MWh

Type meteropname
Jaargemeten
Maandgemeten
Telegelezen

Selecteer

Grote onderneming

Jaarlijkse uitgave 
> € 100 000

Jaarlijks verbruik 
Elektriciteit
> 1 000 MWh
 
Gas 
> 2 000 MWh

Type meteropname
Jaargemeten 
Maandgemeten 
Telegelezen

Selecteer

Regeringsmaatregelen: welke gevolgen voor uw energiefactuur?

De federale regering en de gewesten hebben het hele jaar lang verschillende maatregelen genomen die mogelijk een impact op uw energiefactuur hebben. Wat moet u onthouden?

1. België: intercommunales onderworpen aan de vennootschapsbelasting

Wat? In ons land zijn de distributienetbeheerders georganiseerd in intercommunales. Tot nu waren deze vrijgesteld van belastingen, maar daar heeft de federale regering nu een einde aan gemaakt. De winst van de intercommunales is vanaf nu onderworpen aan de vennootschapsbelasting.

Wat zijn de gevolgen? De distributienetbeheerders hebben besloten om deze stijging van de fiscale druk door te rekenen aan hun klanten op de factuur. De stijging van de kostenpost 'netkosten' zal verschillen in functie van de plaats waar u gevestigd bent. In het algemeen zal uw factuur stijgen met:

  • 1,5% voor elektriciteit
  • 2% voor gas.

Om de jaarlijkse impact hiervan op uw factuur te berekenen, hebben wij een berekeningsinstrument ontwikkeld voor Vlaanderen en Wallonië.

2. België: nieuwe transporttarieven voor energie

Wat? De federale energieregulator CREG maakt binnenkort de transporttarieven bekend die ELIA (elektriciteit) en FLUXYS (gas) tijdens de periode 2016-2019 kunnen toepassen.

Concrete gevolgen? We verwachten dat de ELIA-tarieven met 2 tot 5% zullen stijgen en voorzien een gewijzigde tariefstructuur die een impact zal hebben op de berekening van het vermogen en de levering van reactieve energie. We verwachten ook een beperkte stijging van de bijdragen voor offshore windenergie en de strategische reserve. Het is nog te vroeg om de concrete impact van deze stijging op uw factuur te bepalen, aangezien de netgebruikers en de distributienetbeheerders deze tariefwijzigingen nog moeten analyseren. Wij houden u zeker op de hoogte van de evolutie in het dossier.

3. Vlaanderen: prijsstijging voor eigenaars van zonnepanelen

Wat? In Vlaanderen moeten eigenaars van zonnepanelen sinds 1 juli een bijkomende heffing betalen. Dit 'prosumententarief' is van toepassing op kleine installaties van minder dan 10kVA die aangesloten zijn op het laagspanningsnet en uitgerust zijn met een terugdraaiende teller.

Concrete gevolgen?  De extra heffing varieert momenteel tussen 69 en 110 euro per kW vermogen en per jaar, afhankelijk van uw netbeheerder.

Goed om te weten: dankzij de erg zonnige lente waren de effecten van deze maatregel minder voelbaar. Door de verhoogde energieproductie konden de eigenaars van zonnepanelen in 2015 meer groenestroomcertificaten krijgen.

4. Vlaanderen: kosten groene stroom voor 2016 in de lift

Wat? Door het terugkopen van de groenestroomcertificaten tekenden de netbeheerders tussen 2010 en 2014 verlies op. De Vlaamse energieregulator VREG wil dit verlies compenseren over een periode van vijf jaar, te beginnen in 2016.

Concrete gevolgen? Volgens de VREG zal de impact beperkter zijn voor klanten aangesloten op het middenspanningsnet dan voor klanten op het laagspanningsnet:

  • Voor klanten aangesloten op het middenspanningsnet, blijft de stijging beperkt.
  • Voor klanten aangesloten op het laagspanningsnet wordt de prijsstijging deels gecompenseerd door een daling ten gevolge van de afschaffing van de gratis elektriciteit voor Vlaamse gezinnen.

5. Vlaanderen: daling distributietarieven aardgas

Wat? We eindigen met een positieve noot. Vlaanderen kondigde immers een daling aan van de distributietarieven voor aardgas vanaf 2016.

Concreet gevolg: deze daling zou gemiddeld 1 euro/Mwh moeten bedragen.

Onderneem nu actie!

In het kader van deze prijsstijgingen die buiten onze wil om worden opgelegd, zijn wij meer dan ooit bereid u te helpen nieuwe oplossingen te vinden om uw energieverbruik te controleren of terug te schroeven.