U koos voor Grote ondernemingen

Tot welk type behoort uw onderneming?

Professional

Jaarlijkse uitgave
< € 10 000

Jaarlijks verbruik
Elektriciteit
< 100 MWh

Gas
< 100 MWh

Type meteropname
Jaargemeten

Selecteer

KMO

Jaarlijkse uitgave
€ 10 000 tot € 100 000

Jaarlijks verbruik
Elektriciteit
100 - 1 000 MWh

Gas
100 - 2 000 MWh

Type meteropname
Jaargemeten
Maandgemeten
Telegelezen

Selecteer

Grote onderneming

Jaarlijkse uitgave 
> € 100 000

Jaarlijks verbruik 
Elektriciteit
> 1 000 MWh
 
Gas 
> 2 000 MWh

Type meteropname
Jaargemeten 
Maandgemeten 
Telegelezen

Selecteer

Nieuwe overheidsmaatregelen en nettarieven in 2016. Wat is de impact voor u?

Zowel de overheid als de netbeheerders hebben beslist de bijdragen en tarieven op elektriciteit te veranderen vanaf 2016. Alle energieleveranciers zijn verplicht deze aan te rekenen en door te storten. Voor alle duidelijkheid, uw Luminus Business-prijs verandert natuurlijk niet.

Distributietarieven

Door een overdracht van bevoegdheden zijn de distributietarieven gewijzigd. Het distributienettarief is een vergoeding voor de netbeheerder voor het vervoer van uw energie via het distributienet. Deze tarieven zijn gelijk bij alle energieleveranciers en worden via uw energiefactuur aangerekend. Ze worden doorgestort aan de netbeheerders.

Bijdrage energiefonds

Verder zorgt de tariefstijging van de bijdrage aan het Energiefonds er eveneens voor dat uw energiefactuur dit jaar hoger ligt. Deze energiebijdrage zal vanaf 1 maart 2016 ingevoerd worden. De tabel hieronder geeft u een idee van het bedrag (bijdrage €/Jaar). De bijdrage is in functie van het jaarverbruik op het afnamepunt.

Klik hier voor meer info.

Groenestroomcertificaten

Als laatste heeft de Vlaamse Regering ook beslist om het quotum van de groene stroom te verhogen. De verplichting hiervan is gelijk voor elke energieleverancier en wordt aan de klant doorgefactureerd zoals voorzien in de algemene voorwaarden.