U koos voor Grote ondernemingen

Tot welk type behoort uw onderneming?

Professional

Jaarlijkse uitgave
< € 10 000

Jaarlijks verbruik
Elektriciteit
< 100 MWh

Gas
< 100 MWh

Type meteropname
Jaargemeten

Selecteer

KMO

Jaarlijkse uitgave
€ 10 000 tot € 100 000

Jaarlijks verbruik
Elektriciteit
100 - 1 000 MWh

Gas
100 - 2 000 MWh

Type meteropname
Jaargemeten
Maandgemeten
Telegelezen

Selecteer

Grote onderneming

Jaarlijkse uitgave 
> € 100 000

Jaarlijks verbruik 
Elektriciteit
> 1 000 MWh
 
Gas 
> 2 000 MWh

Type meteropname
Jaargemeten 
Maandgemeten 
Telegelezen

Selecteer

Vlaanderen: vergeet de energieaudit niet!

De Europese Unie voerde in 2013 een regelgeving in om de energie-efficiëntie van lidstaten op te krikken. Het Vlaams Gewest is het eerste gewest om verder te gaan met het uitwerken van nieuwe normen. Heeft dit een impact op uw bedrijf?

In het kader van de doelstelling om haar CO2-uitstoot tegen 2020 met 20% terug te dringen, heeft de Europese Unie haar lidstaten een reeks energiebesparende maatregelen opgelegd. Er was al een richtlijn voor bedrijven met een primair energieverbruik van meer dan 0,1 PJ . Binnenkort zijn er nieuwe regels van toepassing op grote bedrijven.

Strikter Vlaanderen

Vanaf nu zijn bedrijven verplicht om minstens elke vier jaar een energieaudit te ondergaan wanneer hun vestigingen:

  • OF 250 mensen tewerkstellen;
  • OF meer dan € 50 miljoen omzet genereren met een balanstotaal van meer dan € 43 miljoen.

Deze energieaudit moet de energie-efficiëntie meten en pistes aanreiken om het energieverbruik te verlagen en beter te controleren.

Bedrijven met een EN16001 of ISO 50001 certificatie of die zijn toegetreden tot de Energiebeleidsovereenkomsten (EBO) zijn vrijgesteld van deze verplichting. Ook de grootste verbruikers (meer dan 0,5 PJ) zijn vrijgesteld omdat ze een energieplan moeten opstellen en uitvoeren om energie te besparen.

Volgens de Vlaamse regelgeving dient deze audit vóór 1 december 2015 uitgevoerd te zijn!

En de andere gewesten?

Brussel en Wallonië hebben momenteel geen nieuwe maatregelen getroffen. De sectorakkoorden voor de grootste verbruikers in Wallonië blijven van kracht. Maar aangezien het om een Europese richtlijn gaat, zullen zij vroeg of laat in de voetsporen van Vlaanderen moeten treden. Wij houden u zeker op de hoogte van de evolutie in het dossier.

Laat uw verbruik doorlichten door Luminus Business

Is deze nieuwe maatregel van toepassing op één van uw vestigingen in Vlaanderen? Luminus Business kan een audit uitvoeren zodat u in orde bent met de wettelijke verplichtingen. Contacteer ons gerust op het nummer 078 155 232 voor meer informatie of stuur een e-mail naar business.services@luminus.be.