U koos voor Grote ondernemingen

Tot welk type behoort uw onderneming?

Professional

Jaarlijkse uitgave
< € 10 000

Jaarlijks verbruik
Elektriciteit
< 100 MWh

Gas
< 100 MWh

Type meteropname
Jaargemeten

Selecteer

KMO

Jaarlijkse uitgave
€ 10 000 tot € 100 000

Jaarlijks verbruik
Elektriciteit
100 - 1 000 MWh

Gas
100 - 2 000 MWh

Type meteropname
Jaargemeten
Maandgemeten
Telegelezen

Selecteer

Grote onderneming

Jaarlijkse uitgave 
> € 100 000

Jaarlijks verbruik 
Elektriciteit
> 1 000 MWh
 
Gas 
> 2 000 MWh

Type meteropname
Jaargemeten 
Maandgemeten 
Telegelezen

Selecteer

WINTER 2015-2016: EDF Luminus naamt actief deel aan de bevoorradingszekerheid

De eerste koudeprik komt eraan en daarmee ook het risico op een mogelijke black-out. Het risico is een feit, maar door onze ervaring van vorig jaar zullen we dit nu gelukkig beter kunnen controleren.

Vorig jaar schreven de media in dezelfde periode voor het eerst over het risico op een black-out - een algemene elektriciteitspanne - en de nood om een afschakelplan te voorzien om te kunnen inspelen op de situatie indien niet zou kunnen worden voldaan aan de vraag naar elektriciteit. De lessen die we uit die winter hebben getrokken werpen vandaag hun vruchten af.

Meer energievoorzieningszekerheid

Het is helaas nog niet mogelijk om een potentieel elektriciteitstekort uit te sluiten in geval van extreme weersomstandigheden, maar de getroffen maatregelen om een black-out te vermijden zijn al een stuk efficiënter:

  • Ten eerste heeft Elia, de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet, het volume opgetrokken van de strategische reserve in België. EDF Luminus maakt met de centrale in Seraing deel uit van deze versterking. Bovendien werden ook de productievestigingen in Angleur en Izegem toegevoegd aan de reserve.
  • Ook de hoeveelheid elektriciteit die België uit Nederland kan importeren, werd opgetrokken.
  • Tot slot nemen meer Belgische bedrijven deel aan het flexibel programma: zij engageerden zich om hun elektriciteitsverbruik naar de daluren te verplaatsen om zo capaciteit vrij te maken tijdens pieken in de vraag en ze krijgen een vergoeding daarvoor. EDF Luminus neemt hier trouwens zeer actief aan deel.

Afschakelplan herbekeken

Deze maatregelen mogen dan wel het risico op een black-out verkleinen, toch blijft een tijdelijk elektriciteitstekort mogelijk in geval van aanhoudende extreme weersomstandigheden. Daarom heeft de regering een nieuw, selectief afschakelplan uitgewerkt. Dat plan verdeelt het land in acht schijven (in plaats van zes vorig jaar). Elke schijf:

  • is verdeeld over het hele land (eenzelfde gemeente kan onder verschillende schijven vallen).
  • vertegenwoordigt een verbruik tussen de 500 en 750 MW.
  • kan gedurende drie uur zonder elektriciteit worden gezet, en dit tussen 17 en 20 uur.

De desactivering van de schijven beperkt de gevolgen van een elektriciteitstekort, zowel voor de bevolking als de bedrijven, en vermijdt een totale black-out.

Net zoals vorig jaar wil men met deze indeling de impact van een afschakeling zoveel mogelijk beperken op grote stadscentra, hoofdplaatsen van provincies en haven- en luchthavengebieden, om zo de kritieke infrastructuur niet zonder bevoorrading te zetten. Het plan voorziet in een rotatie van de stroomonderbrekingen om de inspanningen gelijkmatig over alle schijven te verdelen.

Ook u kunt iets doen!

Kan uw bedrijf flexibel zijn in de organisatie van zijn productieprocessen? Dan kunt ook u bijdragen om een black-out te vermijden. Met de hulp van EDF Luminus kunt u deze flexibiliteit ter beschikking stellen om het elektriciteitsverbruik in ons land evenwichtiger te maken en hier profijt uit te halen.

Hebt u vragen over de black-out? Neem dan gerust contact op met onze klantendienst op het nummer 078 155 232 of stuur een e-mail naar business.services@luminus.be.

Wil u meedoen met ons programma rond flexibiliteit? Aarzel niet om met uw Key Accountmanager contact op te nemen.