Windturbinepark in Brugge-Lissewege

Drie nieuwe windmolens langsheen de N31 in Lissewege

De Vlaamse regering heeft beslist dat er in 2020 bijna 300 extra windmolens gebouwd zullen moeten worden. Waarom? Omdat we alleen zo in de toekomst voldoende elektriciteit kunnen maken zonder het milieu te belasten en de aarde verder op te warmen. Om deze doelstelling te bereiken lanceert Luminus een project om drie nieuwe windmolens te bouwen langsheen de N31 in Lissewege. Lees hier meer over.

De locatie

De turbines worden gepland parallel met de spoorweg van Brugge naar Blankenberge en de hoogspanningslijn. De locatie van het park kunt u terugvinden op onderstaande kaart.

Kenmerken van de windmolens

  • Vermogen: 3 x max. 3,6MW = 10,8MW
  • Tiphoogte: max. 180m
  • Rotordiameter: max. 93 meter
  • Geschatte stroomproductie: 23.760 MWh/jr (equivalent van 6.700 gezinnen)
  • CO2-besparing: 14.500 ton/jaar
10,8 MW
in totaal
6.700 gezinnen
zullen groene energie aangeleverd krijgen
De gondel bevat naast controle- en veiligheidssystemen vooral de overbrenging (met tandwielkast) en de generator die de draaibeweging omzet in elektriciteit. De wieken kunnen in stilstand voor onderhoud of bij storm. Deze zijn geschilderd met speciale, niet-reflecterende verf. Dankzij de holle mast kunnen technici via de binnenkant tot de turbine geraken.

Slagschaduw en geduid

Om hinder door slagschaduw of geluid voor de bewoners te beperken, wordt de windturbine op voldoende afstand van woningen gebouwd:
  • 331 m van de meest nabijgelegen vreemde woning
  • 1km van het woongebied Lissewege

Bovendien wordt de slagschaduw beperkt tot maximum 8uur per jaar en 30min per dag. De effectieve slagschaduw wordt dan ook permanent gemonitord met schaduwdetectoren en slagschaduwkalenders. Zodra de maxima bereikt worden, wordt de windturbine automatisch tot stilstand gebracht.

Eventuele hinder door geluid wordt ook voorkomen door de windmolens minder snel te laten draaien tijdens de avond en de nacht.
 

Veiligheid

Luminus hanteert bij al hun activiteiten de strengste eisen met betrekking tot veiligheid. Voor de windturbines werden dan ook alle risico’s van de windturbines zelf (directe risico’s) en de indirecte risico’s ten gevolge van de spoorweg en de hoogspanningslijnen in de omgeving in detail onderzocht. De windturbines bevinden zich op voldoende afstand van omwonenden en de infrastructuur.

Participeer mee in de productie van groene energie !

Via onze coöperatieve vennootschap ‘Wind Together’  kan u aandeelhouder worden van onze bestaande windturbineparken en misschien ook van de windturbines gepland in Lissewege.
De coöperatieve heeft als doel particulieren en omwonenden van windmolenparken de mogelijkheid te bieden om in hernieuwbare energieprojecten van Luminus te investeren en te delen in de opbrengsten ervan.
  
Download hier onze windbrochure