Prijkelwind

Windproject De Poortmolens

 

Welkom bij het windturbineproject 
De Poortmolens 

     

Een snelle elektrificatie is een absolute voorwaarde voor een CO2-neutrale toekomst. Daarom moeten we nu werk maken van alternatieve energiebronnen die ons voorzien van betrouwbare en schone energie.

Windenergie is precies dat.
Ze maakt ons minder afhankelijk van fossiele brandstoffen, zoals aardolie of aardgas. Zo helpt ze ons de klimaatverandering tegen te gaan.

Met dit project bouwen Luminus en Eneco twee windturbines langsheen de E40 te Melle-Wetteren. De turbines zullen tezamen ongeveer 25 000 MWh per jaar produceren. Dat komt overeen met het verbruik van zo’n 7 500 gezinnen.

Maar dat is niet alles. We hebben ervoor gezorgd dat de nabijgelegen school, Mariagaard te Wetteren, rechtstreeks kan profiteren van deze groene energiebron. Door de stroom van de windturbines te gebruiken, kan de school haar ecologische voetafdruk verkleinen en een inspirerend voorbeeld worden voor andere instellingen.

Zo investeren we in een schonere, gezondere en meer duurzame wereld voor onze kinderen, kleinkinderen en alle toekomstige generaties. En maken we samen het verschil.

Het Project

Meer info
windmill
Over windturbines

Meer info
Luminus Corporate - Ons uitvoerend comité.
Veelgestelde vragen

Meer info

Meer weten?

Op 29 augustus werd een informatiemarkt georganiseerd. De slides van de presentatie vindt u hier integraal terug.  

Heb je een specifieke vraag over dit project? Laat het ons weten.

Ga naar het vragenformulier