Reclame

Waarschuwing - Reclame in de zin van Verordening (EU) 2017/1129

Elke beslissing om te investeren in Aangeboden Aandelen moet worden gebaseerd op de overweging van het Prospectus (met inbegrip van enige documenten daarin geïncorporeerd per referentie) in zijn geheel door de belegger. Het Prospectus van datum 29 juni 2021 werd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) goedgekeurd op 29 juni 2021. De goedkeuring van het Prospectus door de FSMA mag niet worden beschouwd als een aanprijzing van de aangeboden effecten. De website is enkel voor informatieve doeleinden en moet gelezen worden samen met de risico’s, voorwaarden, beperkingen en waarschuwingen vervat in het prospectus. Elke belegger die geïnteresseerd zou zijn in het investeren in de Aangeboden Aandelen moet nagaan of dergelijke investeren passend is voor hem/haar. De beleggers moeten zelf beoordelen, samen met hun eigen adviseurs indien nodig, of de Aangeboden Aandelen passend zijn voor hen, gelet op hun persoonlijke inkomsten en financiële situatie. In geval van twijfel over het risico verbonden aan het aankopen van de Aangeboden Aandelen, moeten beleggers zich onthouden van beleggingen in de Aangeboden Aandelen. NIET VOOR VRIJGAVE, VERSPREIDING OF PUBLICATIE, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, GEHEEL OF GEDEELTELIJK, IN ENIG RECHTSGEBIED ANDERE DAN BELGIË.


EU Growth Prospectus Document

Download het EU Growth Prospectus Document hier