Waarom een project voor een uitbreiding met Open Cycle Gas Turbines?

Terug naar thermische energie

Een duurzame en concrete toekomstvisie

Dit uitbreidingsproject betreft de oprichting van minimaal 2 maximaal 6 open cyclus gasturbines met een gezamenlijk geïnstalleerd vermogen van 600 MWth en 234MWe. De hoofdbrandstof is aardgas. Luminus beseft dat, niettegenstaande aardgas de laagste CO2-emissiefactor heeft onder de fossiele brandstoffen, hierdoor nog steeds een aanzienlijke hoeveelheid CO2 uitgestoten kan worden. Omdat Luminus mee de Europese ambitie van een koolstofneutrale energiemarkt onderschrijft, wordt al geruime tijd onderzoek gevoerd naar mogelijke alternatieven voor (de meest CO2-intense) fossiele brandstoffen. De keuze voor de OCGT-technologie verbreedt de perspectieven om naar de toekomst toe met CO2- neutrale H2 als brandstof te werken.

Contacteer ons

Wat is een stroom- en gasturbine (STEG)?

De productie van elektriciteit in een STEG-centrale begint met de verbranding van aardgas in de verbrandingskamer van een gasturbine. Deze hete verbrandingsgassen drijven de turbine aan, die aan een alternator is gekoppeld om elektriciteit te produceren.

Wanneer de verbrandingsgassen de gasturbine verlaten, komen ze in de recuperatieketel terecht. Ze worden gebruikt om de buizen te verwarmen waarin het water circuleert dat in stoom zal worden omgezet.

De hete stoom drijft op zijn beurt een stoomturbine aan die gekoppeld is aan een alternator. Op die manier wordt dus een tweede keer elektriciteit geproduceerd. Vandaar de naam: stoom- en gasturbine (STEG).

Focus op Ringvaart

Gent Ringvaart (momenteel 375 MW) is een moderne, gecombineerde cyclus van het type ‘single-shaft’. Een aërocondensor zorgt voor koeling met lucht in plaats van water.

Visualiseer de plannen

Bekijk de infosessie