Windmolenpark van Renewi Puurs-Sint-Amands

Windmolenpark van Renewi Puurs-Sint-Amands

Renewi is het fusiebedrijf van Shanks en Van Gansewinkel en heeft al iets meer dan 20 jaar een vestiging in Puurs-Sint-Amands, langs de Rupel, naast de A12. Er werken 150 mensen. Op de site in Puurs-Sint-Amands worden materialen en niet-gevaarlijke afvalstoffen ingezameld en voorbehandeld. Vervolgens wordt dit een grondstof of wordt het ingezet als brandstof.

Renewi zet volop in op duurzaamheid. Het bedrijf zit in het hart van de circulaire economie en gaat nu ook volop voor groene energie. Op de site te Puurs-Sint-Amands doet Renewi al grote inspanningen om energie te besparen en groene energie op te wekken: er werd geïnvesteerd in isolatie, al 10 jaar liggen er zonnepanelen op het dak, het wagenpark wordt meer en meer elektrisch en er is een nieuwe elektrische kraan in gebruik genomen. Samen met Luminus wil Renewi nu ook een windturbine bouwen op de eigen site in Puurs-Sint-Amands. De windturbine zal jaarlijks ongeveer 8000 MWh groene stroom produceren, wat overeenstemt met het gemiddeld verbruik van 2300 gezinnen. De helft van de geproduceerde elektriciteit zal Renewi zelf gebruiken, de andere helft gaat op het elektriciteitsnet.

 

Waarom windenergie?

Windenergie heeft veel voordelen. Het is 100% schone energie die onbeperkt en onuitputtelijk is. Dankzij deze energiebron is de impact op het milieu beperkt en is ons land minder afhankelijk van ingevoerde fossiele brandstoffen. De CO2-uitstoot is quasi nihil en windturbines stoten geen fijn stof uit.

Een prima plek

Het terrein van Renewi Puurs-Sint-Amands is een uitstekende locatie voor een windturbine:


 • veel wind
 • vlakbij belangrijke infrastructuur: de Rupel, het kanaal, de N177 en de A12
 • in industriegebied
 • bij andere windturbines

Welke windturbine?

De geplande windturbine is van het traag draaiende type met drie wieken, met een volle buismast en een tiphoogte van maximaal 200 meter. 

De keuze voor een windturbine met deze kenmerken heeft verschillende voordelen:

 • stiller
 • de wieken draaien trager, dit voelt rustiger aan
 • er kan meer groene energie geproduceerd worden

 

Wat met geluid?

Het geluid van een windturbine wordt voornamelijk veroorzaakt door het aerodynamisch zoeven van de wieken. Het geluid van windturbines moet voldoen aan de wettelijke geluidsnormen die erg streng zijn. Het toegelaten nachtelijke geluidsniveau bij woningen bedraagt 39 dB(A) in woongebied en 43 dB(A) in landbouwgebied. Als de maximale geluidsnorm bereikt wordt, gaat de windturbine automatisch trager draaien waardoor de turbine minder geluid produceert. 
 
De afgelopen jaren werd veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van geluidsarme windturbines. Zo werd er gewerkt aan betere geluidsisolatie, verlaging van het toerental en een geavanceerd ontwerp van de rotorbladen. 
 
In de meeste gevallen zal het geluid van de windturbine van Renewi Puurs-Sint-Amands overstemd worden door het lawaai van het verkeer op de A12 of de N177. 

Wat met slagschaduw?

Als de zon schijnt, werpt een windturbine een schaduw op de grond. Door het draaien van de wieken beweegt die schaduw. Dit noemen we slagschaduw. Deze schaduw wordt door sommige mensen als storend ervaren. In Vlaanderen mag een woning maximaal 30 minuten per dag slagschaduw ondervinden en dit met een maximum van 8 uur per jaar. Voor woningen en kantoren in industriegebied bedraagt de wettelijke grens 30 uur per jaar. 
 
Omdat het besturingssysteem van een windturbine op elk moment weet wat de stand van de zon is en waar alle woningen zich rondom de windturbine bevinden, valt een windturbine automatisch stil van zodra de wettelijke normen overschreden zouden worden.  

Hoe wordt de veiligheid gegarandeerd?

Veiligheid begint bij een zorgvuldig gekozen plek om een windturbine te bouwen. Dit is op het terrein van Renewi. Ook tijdens de uitbating wordt de veiligheid gewaarborgd. Dit gebeurt door specifieke apparatuur, sensoren en een uitgebreid onderhouds- én keuringsprogramma

De windturbine zal gecertificeerd zijn volgens de geldende internationale IEC-normering. De windturbine wordt uitgerust met een ijsdetectiesysteem, bliksembeveiliging, een meervoudig remsysteem en een online controlesysteem waarmee de windturbine 24/7 gemonitord wordt. 

Daarnaast voorziet de fabrikant een onderhoudscontract waarin die een minimale beschikbaarheid garandeert en er dus veel preventief onderhoud gebeurt.

En de natuur?

Windturbines zijn onmisbaar om de klimaatverandering tegen te gaan. De opwarming van het klimaat heeft niet alleen een impact op mensen, ook de natuur komt er zwaar onder druk door te staan. 
Windturbines kunnen een effect hebben op vleermuizen. Daarom is het van belang dat de routes die vleermuizen volgen gedetailleerd in kaart worden gebracht voor er ergens windturbines worden gebouwd. Deze routes worden in kaart gebracht in het kader van natuurstudies. 
 
Met behulp van specifieke hulpmiddelen die geïnstalleerd zijn op de gondel (meting van licht, temperatuur, luchtvochtigheid, etc.) wordt de windturbine stilgelegd indien deze parameters aangeven dat het overvliegen van vleermuizen hoogst waarschijnlijk is. In dat geval worden de windturbines stilgelegd.

Financiële participatie

Burgers en bedrijven in de buurt van de windturbine krijgen de kans om aandelen te kopen van Lumiwind.

Voordelen?

 • Een rendement van 4% wordt beoogd
 • Aandelen vanaf € 25
 • Maximaal € 10.000 per persoon of rechtspersoon
 • Bouw- en windrisico voor Luminus