Windmolenpark van Maaseik

Waarom windenergie?

Windenergie heeft veel voordelen. Het is 100% schone energie die onbeperkt en onuitputtelijk is. Dankzij deze energiebron is de impact op het milieu beperkt en is ons land minder afhankelijk van ingevoerde fossiele brandstoffen. De CO2-uitstoot is quasi nihil en windturbines stoten geen fijn stof uit.
Plattegrond van Maaseik.

Een prima plek

De locatie en het ontwerp van een windmolenpark moeten aan strikte criteria voldoen: 
 • voldoende wind en maximale benutting van de energie aanwezig in wind
 • in lijn met de regelgeving rond slagschaduw, geluid en veiligheid naar de omgeving toe
 • in lijn met de regelgeving rond luchtvaart
 • in lijn met de regelgeving voor natuur
 • bundeling aan bestaande infrastructuur in het landschap

Het landbouwgebied ten zuiden van de stadsrand van Maaseik voldoet aan al deze criteria en is daarom een uitstekende locatie voor windturbines:

De locaties van de windturbines werden gekozen op basis van zorgvuldig en uitgebreid onderzoek en passen ook binnen de Vlaamse visie.

Welke windturbine?

De geplande windturbines zijn van het traag draaiende type met drie wieken, met een volle buismast, een tiphoogte van maximaal 230 meter en een rotordiameter van maximaal 150 meter.

De keuze voor deze windturbinedimensies volgt de huidige evolutie naar hogere tiphoogtes en grotere rotordiameters.

Deze moderne windturbines hebben verschillende voordelen:

 • de rotor draait trager, dit voelt rustiger aan
 • de afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van geluidsarme windturbines. Grotere windturbines produceren daarom niet meer geluid en zijn door de trager draaiende rotor en verbeterd wiekontwerp zelfs veelal stiller
 • binnen hetzelfde gebied kan met minder windmolens aanzienlijk veel meer elektriciteit geproduceerd worden.

Kenmerken van de geplande windturbine(s):

 • rotordiameter: max. 150 m
 • tiphoogte: max. 230 m
 • maximaal vermogen: 4,5 MW per windturbine
 • jaarlijks +/- 24.000 MWh groene stroom
 • gemiddeld verbruik van 6.800 gezinnen
 • jaarlijks 5.088 ton CO2 vermeden

 

Waarom windenergie?

Daar zijn veel goeie redenen voor:


 1. Omdat windenergie een onuitputtelijke energiebron is die ons minder afhankelijk maakt van fossiele brandstoffen of van energielevering vanuit andere landen,
 2. Omdat men heel efficiënt energie kan produceren uit windenergie,
 3. Omdat energie uit wind een schone energiebron is die geen vervuiling veroorzaakt in de lucht, de bodem of het water,
 4. Omdat windenergie de gevolgen van de klimaatverandering mee tegengaat. Windenergie is daarom een belangrijk onderdeel in het behalen van de klimaatdoelstellingen door de Vlaamse overheid en zo extreme droogtes, de stijging van de zeespiegel, extreme weersverschijnselen en het verdwijnen van biodiversiteit mee tegen te gaan.
 5. Hernieuwbare energieproductie, en dus ook windenergie, zorgt voor extra tewerkstelling in eigen land.

Wat wil de overheid?

 

Tegen 2030:
32% groene energie over heel Europa.

Tegen 2030:
17,5% hernieuwbare energie in België en 35% reductie broeikasgassen.

Op land jaarlijks voor ca. 100 MW aan windenergie erbij. Dit komt neer op een 30-tal windmolens per jaar.

Wat met geluid?

Het geluid van een windturbine wordt voornamelijk veroorzaakt door het aerodynamisch zoeven van de wieken. Het geluid van windturbines moet voldoen aan de wettelijke geluidsnormen die erg streng zijn. Het toegelaten nachtelijke geluidsniveau bij woningen bedraagt 39 dB(A) in woongebied. Als de maximale geluidsnorm bereikt wordt, gaat de windturbine trager draaien waardoor de turbine minder geluid produceert. 
 
De afgelopen jaren werd veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van geluidsarme windturbines. Zo werd er gewerkt aan betere geluidsisolatie, verlaging van het toerental en een geavanceerd ontwerp van de rotorbladen.

Wat met slagschaduw?

Als de zon schijnt, werpt een windturbine een schaduw op de grond. Door het draaien van de wieken beweegt die schaduw. Dit noemen we slagschaduw. Deze schaduw wordt door sommige mensen als storend ervaren. In Vlaanderen mag een woning maximaal 30 minuten per dag slagschaduw ondervinden en dit met een maximum van 8 uur per jaar. Voor woningen en kantoren in industriegebied bedraagt de wettelijke grens 30 uur per jaar. 
 
Omdat het besturingssysteem van een windturbine op elk moment weet wat de stand van de zon is en waar alle woningen zich rondom de windturbine bevinden, valt een windturbine automatisch stil van zodra de wettelijke normen overschreden zouden worden.

Hoe wordt de veiligheid gegarandeerd?

Veiligheid begint bij een zorgvuldig gekozen plek om een windturbine te bouwen. Ook tijdens de uitbating wordt de veiligheid gewaarborgd. Dit gebeurt door specifieke apparatuur, sensoren en een uitgebreid onderhouds- én keuringsprogramma. 

De windturbine zal gecertificeerd zijn volgens de geldende internationale IEC-normering. De windturbine wordt uitgerust met een ijsdetectiesysteem, bliksembeveiliging, een meervoudig remsysteem en een online controlesysteem waarmee de windturbine 24/7 gemonitord wordt. 

Daarnaast voorziet de fabrikant een onderhoudscontract waarin die een minimale beschikbaarheid garandeert en er dus veel preventief onderhoud gebeurt.

Voordeel voor buurtbewoners

Luminus wil dat mensen die in de buurt wonen hun voordeel kunnen doen met dit duurzaam energieproject. Daarom krijgen burgers en bedrijven uit de buurt op het ogenblik dat de windturbines effectief gebouwd zijn als eerste de kans om mee in dit project te stappen via de coöperatieve vennootschap Lumiwind. Zo draagt u als burger alvast niet het financierings- noch het constructierisico.
Bekijk hier het aanbod van Lumiwind

Meer weten?

Luminus organiseert op maandag 6 februari 2023 een infomoment over het windproject.
Inschrijven voor dit infomoment is verplicht via deze knop.

Schrijf je in

Individuele vragen zijn uiteraard welkom. Stel ons uw vraag via onderstaande knop. Als u uw vragen en contactgegevens doorgeeft, geven we u via e-mail graag de antwoorden.
Raadpleeg onze website Heb je een specifieke vraag over dit project? Laat het ons weten.