Windmolen van ATS

Windmolen van ATS

ATS Groep, de bedrijvengroep rond moederbedrijf A.T.S. nv, is een multidisciplinaire technologiegroep met diverse locaties verspreid over België.

ATS Groep biedt een totaalpakket van hoogkwalitatieve diensten en producten aan in nagenoeg alle sectoren van de industrie, de tertiaire en de openbare sector. A.T.S. nv is na jaren van interne groei, overnames en consolidaties een uniek technologisch aanspreekpunt geworden voor tal van klanten.

De hoofdzetel van ATS Groep is in Merelbeke, daarnaast zijn verschillende vestigingen in Vlaanderen en Wallonië.

ATS Groep beschikt over een team van meer dan 900 sterk gespecialiseerde technici en ingenieurs in verschillende sectoren van de elektrotechniek, mechatronica, HVAC en energieoplossingen. In 2020 werd een geconsolideerde omzet bereikt van 185 miljoen euro.

Waarom windenergie?

Windenergie heeft veel voordelen. Het is 100% schone energie die onbeperkt en onuitputtelijk is. Dankzij deze energiebron is de impact op het milieu beperkt en is ons land minder afhankelijk van ingevoerde fossiele brandstoffen. De CO2-uitstoot is quasi nihil en windturbines stoten geen fijn stof uit.
Windmolen - ATS-Gent

Een prima plek

Het terrein van ATS is een uitstekende locatie voor een windturbine:

 • Veel wind
 • Midden in de Gentse Haven
 • Aansluitend bij belangrijke haveninfrastructuur (Langerbruggekaai, hoogspanning, industrie)
 • Aansluitend bij het bestaande windturbinepark
 • Op meer dan 900m van woningen

 

Welke windturbine?

De geplande windturbine is van het traag draaiende type met drie wieken, met een volle buismast en een tiphoogte van maximaal 230 meter.

De keuze voor een windturbine met deze kenmerken heeft verschillende voordelen:

 • stiller
 • de wieken draaien trager, dit voelt rustiger aan
 • er kan meer groene energie geproduceerd worden

Kenmerken van de geplande windturbine:

 • rotordiameter: max. 148 m
 • tiphoogte: max. 230 m
 • maximaal vermogen: 5 MW
 • jaarlijks +/- 12.500 MWh groene stroom
 • gemiddeld verbruik van 3472 gezinnen
 • jaarlijks 3538 ton CO2 vermeden

 

Wat met geluid?

Het geluid van een windturbine wordt voornamelijk veroorzaakt door het aerodynamisch zoeven van de wieken. Het geluid van windturbines moet voldoen aan de wettelijke geluidsnormen die erg streng zijn. Het toegelaten nachtelijke geluidsniveau bij woningen bedraagt 39 dB(A) in woongebied. Als de maximale geluidsnorm bereikt wordt, gaat de windturbine trager draaien waardoor deze minder geluid produceert. 
 
De afgelopen jaren werd veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van geluidsarme windturbines. Zo werd er gewerkt aan betere geluidsisolatie, verlaging van het toerental en een geavanceerd ontwerp van de rotorbladen.

Wat met slagschaduw?

Als de zon schijnt, werpt een windturbine een schaduw op de grond. Door het draaien van de wieken beweegt die schaduw. Dit noemen we slagschaduw. Deze schaduw wordt door sommige mensen als storend ervaren. In Vlaanderen mag een woning maximaal 30 minuten per dag slagschaduw ondervinden en dit met een maximum van 8 uur per jaar. Voor woningen en kantoren in industriegebied bedraagt de wettelijke grens 30 uur per jaar. 
 
Omdat het besturingssysteem van een windturbine op elk moment weet wat de stand van de zon is en waar alle woningen zich rondom de windturbine bevinden, valt een windturbine automatisch stil van zodra de wettelijke normen overschreden zouden worden.

Hoe wordt de veiligheid gegarandeerd?

Veiligheid begint bij een zorgvuldig gekozen plek om een windturbine te bouwen: het terrein van CBR Brugge. Ook tijdens de uitbating wordt de veiligheid gewaarborgd. Dit gebeurt door specifieke apparatuur, sensoren en een uitgebreid onderhouds- én keuringsprogramma.

De windturbine zal gecertificeerd zijn volgens de geldende internationale IEC-normering. De windturbine wordt uitgerust met een ijsdetectiesysteem, bliksembeveiliging, een meervoudig remsysteem en een online controlesysteem waarmee de windturbine 24/7 gemonitord wordt.

Daarnaast voorziet de fabrikant een onderhoudscontract waarin die een minimale beschikbaarheid garandeert en er dus veel preventief onderhoud gebeurt.

En de natuur?

Windturbines zijn onmisbaar om de klimaatverandering tegen te gaan. De opwarming van het klimaat heeft niet alleen een impact op mensen, ook de natuur komt er zwaar onder druk door te staan.
Windturbines kunnen een effect hebben op vleermuizen. Daarom is het van belang dat de routes die vleermuizen volgen gedetailleerd in kaart worden gebracht voor er ergens windturbines worden gebouwd. Deze routes worden in kaart gebracht in het kader van natuurstudies.
 
Met behulp van specifieke hulpmiddelen die geïnstalleerd zijn op de gondel (meting van licht, temperatuur, luchtvochtigheid, etc.) wordt de windturbine stilgelegd indien deze parameters aangeven dat het overvliegen van vleermuizen hoogst waarschijnlijk is. In dat geval worden de windturbines stilgelegd.