Aandeelhouder worden

Wie mag intekenen?

Elke natuurlijke persoon die in België zijn woonplaats of verblijfplaats heeft en elke rechtspersoon met zetel in België kan zich kandidaat stellen voor het aandeelhouderschap, ongeacht leeftijd. Indien u niet over de Belgische nationaliteit beschikt, lees dan ook het antwoord op de vraag "Ik beschik niet over de Belgische nationaliteit. Kan ik aandeelhouder worden?

" Er zijn GEEN leeftijdsbeperkingen om aandelen te kopen. Ook kinderen kunnen dus aandeelhouder worden. Het toetredingsdocument wordt in dat geval ondertekend door de ouder of de wettelijke voogd. Uiteraard geldt ook voor deze aandelen de wettelijke bescherming van de minderjarigen die beperkingen oplegt voor de beschikking over tegoeden op naam van minderjarigen.

 

Ik beschik niet over de Belgische nationaliteit. Kan ik aandeelhouder worden?

Aandelen behorende tot de categorie B, kunnen slechts worden onderschreven door natuurlijke personen die in België hun woonplaats of verblijfplaats hebben. Ook als niet-Belg kan je dus in bovenstaand geval aandeelhouder worden.

  • heb je een Belgisch rijksregisternummer, dan kan je gewoon het webformulier invullen
  • heb je geen Belgisch rijksregisternummer of ondervind je problemen bij het invullen van het webformulier, stuur dan dit inschrijvingsformulier ingevuld op via de post of via windtogether@cooperaties.be

Let wel : Luminus Wind Together CVBA kan u niet ondersteunen bij vragen van fiscale aard.

 

Kan ik ook intekenen op naam van een onderneming of organisatie?

Ja dat kan. Op het online inschrijvingsformulier vult u als contactpersoon van de onderneming of organisatie het inschrijvingsformulier voor rechtspersonen in.