Windenergie in Hulshout-Heultje

Luminus heeft plannen om in het industriepark van Hulshout en Heultje een windturbineproject te realiseren. Deze locatie is geen toeval want de Vlaamse overheid kijkt immers in de eerste plaats naar industriezones en bedrijventerreinen om windturbines te plaatsen. De locatie in Hulshout-Heultje werd gekozen na zorgvuldig en uitgebreid onderzoek.

Industriezone Hulshout-Heultje: een goede locatie

De locatie en het ontwerp van een windmolenpark moeten aan strikte criteria voldoen:

 • windrijk en maximale benutting van de energie aanwezig in wind,
 • in lijn met de regelgeving rond slagschaduw ne geluid en veiligheid naar de omgeving toe,
 • in lijn met de regelgeving rond luchtvaart,
 • in lijn met de regelgeving voor natuur,
 • maximale benutting van de beschikbare ruimte binnen de industriezone.
De industriezone van Hulshout-Heultje voldoet aan al deze criteria. De locaties van de windturbines werden gekozen op basis van zorgvuldig en uitgebreid onderzoek.De locatie van het project past ook binnen de Vlaamse visie. Hierbij wordt in de eerste plaats gekozen om windmolens op bedrijventerreinen te plaatsen.

Welke windturbines?

De 5 geplande windmolens zijn van het traagdraaiende type met drie wieken. Ze hebben een volle buismast en hun tiphoogte zal maximaal 200 meter zijn. De rotordiameter bedraagt, afhankelijk van de locatie, maximaal 120 tot 126 meter.

De keuze voor deze windturbinedimensies volgt de huidige evolutie naar hogere tiphoogtes en grotere rotordiameters. Deze moderne windturbines hebben verschillende voordelen: 

 • de wieken draaien trager, dit voelt rustiger aan,
 • de afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van geluidsarme windturbines. Grotere windturbines produceren daarom niet meer geluid en zijn door de trager draaiende rotor en verbeterd wiekontwerp zelfs veelal stiller,
 • binnen hetzelfde gebied kan met minder windmolens aanzienlijk veel meer elektriciteit geproduceerd worden. Zo produceren deze 5 geplande windturbines 70% meer hernieuwbare energie dan 5 windturbines met 150 m tiphoogte en 100 m rotordiameter. 

Daar zijn veel goeie redenen voor:

 • Omdat windenergie een onuitputtelijke energiebron is die ons minder afhankelijk maakt van fossiele brandstoffen of van energielevering vanuit andere landen,
 • Omdat men heel efficiënt energie kan produceren uit windenergie,
 • Omdat energie uit wind een schone energiebron is die geen vervuiling veroorzaakt in de lucht, de bodem of het water,
 • Omdat windenergie de gevolgen van de klimaatverandering mee tegengaat. Windenergie is daarom een belangrijk onderdeel in het behalen van de klimaatdoelstellingen door de Vlaamse overheid en zo  extreme droogtes, de stijging van de zeespiegel, extreme weersverschijnselen en het verdwijnen van biodiversiteit mee tegen te gaan.
 • Hernieuwbare energieproductie, en dus ook windenergie, zorgt voor extra tewerkstelling in eigen land.

Het project is zo ontworpen dat altijd voldaan wordt aan de wettelijke geluidsnormen. Het geluid van moderne windmolens is vooral afkomstig van het aerodynamisch geluid van de draaiende wieken. Afhankelijk van het weer en de afstand tot de windmolen kan dit geluid hoorbaar zijn. Vaak zal het reeds aanwezige achtergrondgeluid of het geluid van de wind die waait door takken en bladeren meer geluid maken dan de windturbines.

Aan welke geluidsnormen moeten de windturbines voldoen ?

 • Er gelden wettelijke grenswaarden voor de hoeveelheid geluid die een windturbine of een windturbinepark bij bijvoorbeeld een woning mag produceren. Deze grenswaarden worden bepaald in het VLAREM.
 • De grenswaarden zijn afhankelijk van de zone waarin de woning zich bevindt (vb. woongebied, industriegebied,..) en van het dagdeel. De grenswaarden zijn strenger tijdens de avond en nacht en minder streng overdag.
 • De strengste grenswaarden aan de buitenzijde van een woning in woongebied betreffen 43 dB(A) overdag (7u00-19u00) en 39 dB(A) ’s avonds en ’s nachts (19u00-7u00).
 • Als deze grenzen bereikt worden gaan de windmolens automatisch trager draaien waardoor ze minder geluid produceren.

test

Als de zon voldoende sterk schijnt, werpt een windmolen een schaduw op de grond. Door het draaien van de wieken beweegt die schaduw, dit noemen we slagschaduw. Slagschaduw wordt door sommige mensen als storend ervaren. Daarom mag in Vlaanderen een woning maximaal 30 minuten per dag slagschaduw ondervinden en dit met een maximum van 8 uur per jaar. Of een bepaalde woning van één, twee of meer windturbines slagschaduw ondervindt, verandert niets aan deze maxima. De windturbines moeten samen tov een bepaalde woningen deze normen voldoen.   

Voor bedrijven is de wetgeving iets minders streng. Bedrijven mogen per jaar maximaal 30 uur slagschaduw ondervinden tevens met een maximaal van 30 minuten per dag.
Het besturingssysteem van een windturbine kent op elk moment wat de stand van de zon, de stand en draaisnelheid van de rotor, en waar alle raampartijen van woningen/bedrijven zich rondom bevinden. Daarnaast weet de windturbine door meerdere lichtsensoren of de zon schijnt en kent hij ook de slagschaduwkalenders van de nabijgelegen windturbines. Door de combinatie van al deze parameters weet de windturbine op welke woningen/bedrijven hij slagschaduw werpt en zal hij zichzelf automatisch stilzetten van zodra de wettelijke normen overschreden zouden kunnen worden.

Aan welke normen voor slagschaduw voor woningen moeten de windturbines voldoen?•maximaal 30 minuten per dag•met een maximum van 8 uur per jaar (cumulatief, dus voor alle windturbines samengeteld)

Slagschaduw

De  Vlaamse overheid onderwerpt windturbines aan een streng veiligheidskader . Een erkend veiligheidsdeskundige heeft het project  alle mogelijke scenario’s getoetst en bepaald volgens de benadering van  een  SEVESO-bedrijf.

Veiligheid begint bij een zorgvuldig gekozen inplanting voor de windturbines.. Ook k tijdens de uitbating wordt de veiligheid gewaarborgd door specifieke apparatuur en sensoren en een uitgebreid onderhouds- én keuringsprogramma.Elk windturbine is gecertificeerd volgens de geldende internationale IEC-normering. De windturbines worden uitgerust met een ijsdetectiesysteem, bliksembeveiliging, een meervoudig (aerodynamisch en mechanisch) remsysteem en een online controlesysteem waarmee de windturbine 24/7 gemonitord wordt.

Daarnaast voorziet de windturbinefabrikant een onderhoudscontract waarin er een minimale beschikbaarheid gegarandeerd wordt en er dus veel preventief onderhoud gebeurt. Daarnaast beschikt Luminus over haar eigen controlesystemen en onderhoudssystemen met een ploeg die 7dagen op 7 en 24 u ter beschikking staat.

Veel gestelde vragen en antwoorden

Op basis van onze uitgebreide ervaring met windprojecten hebben we hieronder de meest gestelde vragen en antwoorden voor u samengevat. Na de online infomomenten zullen deze vragen en antwoorden indien nodig verder worden aangevuld.
Veel gestelde vragen en antwoorden

Hoe zien de windturbines eruit in het landschap?

Er wordt een professionele visualisatie opgemaakt waarbij u vanaf verschillende zichtpunten de windturbines kunt ervaren (de huidige ten opzichte van de toekomstige situatie). Deze visualisatie zal zichtbaar zijn in de week van 22 juni.
Virtuele bolfoto tour 

Een intens communicatietraject

Openbaar onderzoek

Tijdens het openbaar onderzoek kan iedereen het dossier raadplegen op de gemeente of online op het omgevingsloket, en kunnen er digitaal of schriftelijk bezwaren geformuleerd worden aan de gemeente die deze zal overmaken aan de vergunningverlenende overheid.

De periode van het openbaar onderzoek kan u terugvinden op de aanplakking en op de websites van de betrokken gemeentes.

Online infosessies op 30 juni en 1 juli

Omwille van de coronamaatregelen is een fysieke infomarkt voor meerdere deelnemers tegelijk niet mogelijk. Toch willen we u zo goed mogelijk informeren over dit project en aan iedereen de kans geven om vragen te stellen en uw bezorgdheden te delen.

Daarom organiseren we 4 online infomomenten waarop u van harte welkom bent. Indien u het online infomoment niet kunt volgen of daarna meer info wenst, bieden wij u ook een aantal alternatieven. Alle praktische info over het online infomoment en de alternatieven vindt u op deze website.De online infomomenten organiseren we op dinsdag 30 juni en woensdag 1 juli, telkens om 17 uur en 20 uur. Tijdens de infosessie kan u via een chatfunctie vragen stellen die we op het einde zoveel mogelijk beantwoorden. Vragen die onverhoopt toch niet aan bod komen tijdens de infosessie worden wel geregistreerd en krijgen een antwoord in de ‘veelgestelde vragen en antwoorden’ op deze website. Specifieke vragen over een individuele situatie krijgen een antwoord via een persoonlijk mailtje.

Zakenman die de Energy Management App van Luminus gebruikt

Stel ons uw vragen en krijg een antwoord

Individuele vragen zijn uiteraard welkom. Stel ons uw vraag via onderstaande knop of bel ons op 022/899 091. Als u uw vragen en contactgegevens doorgeeft, geven we u via e-mail of brief graag de antwoorden.
U heeft een vraag

Maak een afspraak voor een individueel gesprek met ons

U kan ook een persoonlijk antwoord krijgen op al uw vragen.

Daarvoor organiseren we volgende contactmomenten:

 • maandag 6 juli, 15.00-19.30: Cafetaria, Sportpark Hulshout, Industriepark 3 (Hulshout)
 • dinsdag 7 juli, 15u00-19u00: Cafetaria, Sportpark Hulshout, Industriepark 3 (Hulshout)
 • woensdag 8 juli, 15u00-19u30: Gildenhuis, Dorp 23 (Wiekevorst)Dit  individuele contactmoment vindt omwille van de coronamaatregelen plaats op afspraak. We voorzien 30 minuten per afspraak. Inschrijven kan:•telefonisch van 22 juni tot en met 2 juli op het nummer 022/899 091 (bereikbaar op werkdagen tussen 9u en 17u).

Voor ieders veiligheid vragen wij u het afgesproken tijdsstip strikt na te leven en volgende veiligheidsmaatregelen te respecteren:

 • Gelieve een mondmasker te dragen en een afstand van 1,5 meter te respecteren ten opzichte van andere personen.
 • Om besmettingen te voorkomen vragen wij u om niet naar uw afspraak te komen indien u koortsverschijnselen vertoont, u zich onwel voelt of besmet bent met het COVID-19 virus. Gelieve thuis te blijven en uw huisarts te contacteren. Wij blijven dan telefonisch voor u beschikbaar.
 • U dient op voorhand een individuele afspraak te maken. Gelieve het aantal personen dat u meebrengt uit uw bubbel te beperken tot een maximum aantal van 2 personen.  •Om wachtrijen (en dus contact met anderen) te voorkomen, vragen we u om uw afspraak strikt na te leven (niet te vroeg, niet te laat).